GDPR – informace o zpracování osobních údajů při využívání e-shopu

Informace o zpracování osobních údajů při využívání e-shopu Budosport

Zodpovědná osoba: Jiří Sosna, IČO: 61006050, DIČ: CZ6001191779, Sídlo: Jarníkova 1895, Praha
Živnostenský list vydal ZO Praha Ocelíkova 672/1 Ev. číslo: 310011-53941-00 (dále jen „Budosport“) plně respektuje Vaše soukromí. Je pro nás velmi důležité, aby nedošlo k jeho narušení. Při využívání osobních údajů se plně řídíme NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

Budosport se neustále snaží rozvíjet a zlepšovat své služby a při tom chce být transparentní ve všem, co dělá s Vašimi osobními údaji.

Budosport jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování zákonných povinností a zásad ochrany osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů Budosport můžete kontaktovat vyplněním kontaktního formuláře.

1 Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Za osobní údaje nepovažujeme informace, které byly anonymizovány nebo shromážděny tak, že je již nelze použít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať již v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným způsobem.

2 Jak používáme Vaše osobní údaje
2.1 Shromažďujeme o Vás osobní informace, které uvedete v rámci Vašeho nákupu na e-shopu Budosport
V případě registrace se jedná o Váš e-mail, případně telefon, jméno a příjmení a místo bydliště. Tyto údaje, které nám poskytujete, slouží pro nákup zboží v našem eshopu. Kontaktujeme Vás prostřednictvím e-mailu.

2.2 S Vaším souhlasem můžeme Vaše osobní údaje použít také pro marketingové účely Budosport
S Vaším souhlasem můžeme Vaše osobní údaje použít také pro marketingové účely, abychom Vám mohli nabídnout další speciální služby, informovat Vás o našich službách a o poskytování našich služeb zákazníkům. Kontaktujeme Vás prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

3 Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Budosport
Vaše osobní údaje používáme ke splnění našich smluvních povinností při prodeji našeho zboží přes internet.

4 Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění právních povinností Budosport
Vaše osobní údaje Budosport uchovává pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových a pro poskytnutí slev), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

5 Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely Budosport probíhá s Vaším souhlasem
Vaše osobní údaje pro marketingové účely Budosport používáme pouze s Vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

6 Informace o využívání souborů cookies
6.1 Co je soubor cookie?
Jde o malý textový soubor, který vzniká při navštívení jakékoliv webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové stránky Budosport využívány. Budosport tak může odlišit jednotlivé uživatele a přizpůsobit obsah webových stránek konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité pro snadnější procházení webu.

6.2 Ukládání cookies můžete vypnout
Pokud používáte jakýkoliv moderní internetový prohlížeč, stačí zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

7 Předávání osobních údajů
Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

8 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné z účetních důvodů při dodržování našich zákonných povinností. Nebo, pokud jste registrovanými uživateli, můžete své osobní údaje sami mazat a editovat po přihlášení na portálu webu https://budosport.cz. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na adresu info@budosport.cz.

Konkrétní doby uchovávání osobních údajů jsou zdokumentovány v našich záznamech o činnostech zpracování osobních údajů.

Jak dlouho si uchováváme osobní údaje v souvislosti s využíváním e-shopu Budosport, se může lišit v závislosti na našich právních závazcích, s ohledem na plnění smlouvy mezi Budosport a Vámi. Maximálně po dobu:

a) platnosti registrovaného účtu na portálu eShop u registračních údajů
b) 30 dnů po převzetí mnou objednaného zboží u údajů poskytnutých za účelem vyhotovení, doručení či převzetí přepravního zboží
c) 30 dnů po datu předpokládaného převzetí mnou objednaného zboží, v případě jeho nepřevzetí, u údajů poskytnutých za účelem vyhotovení, doručení či převzetí přepravního zboží
V případě, že odvoláte Váš souhlas s využíváním Vašich osobních údajů pro marketingové potřeby Budosport, jsou Vaše osobní údaje likvidovány ihned. V ostatních případech poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

9 Respektujeme Vaše práva na přístup, opravu, požadavek na smazání nebo požadavek na omezení používání Vašich osobních údajů podle platných zákonů
Při naplňování Vašich práv vycházíme z obecného nařízení GDPR, konkrétně z článků 15 – 22, které Vám garantuje následující práva:

  • Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme.
  • Poskytneme Vám na vyžádání kopii Vašich osobních údajů.
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu (aktualizaci).
  • Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
  • Můžete také požádat o smazání nebo omezení používání Vašich osobních údajů.

V této souvislosti také podnikáme kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, budou přesné a aktuální.

V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv nebo bychom nedodrželi stanovený termín odpovědi (max. 30 dní), máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

10 Jak chráníme Vaše osobní údaje
Vaše osobní chráníme údaje pomocí technických a administrativních bezpečnostních opatření, abychom snížili rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Některé z bezpečnostních opatření, které používáme, jsou firewally a šifrování dat, fyzické kontroly přístupu do našich datových center a kontroly autorizace přístupu k informacím.